• Sulphur Black BR liquid

    נוזל BR שחור גופרית

    צבעים נוזליים הם צורות יעילות למסירת צבע ליישום שלך. זה מבטל אבק או ענני צבע במהלך עיבוד המוצרים שלך, כמו גם להיות קל יותר ובדרך כלל בטוח יותר לעבוד איתם. לצבעים אלה אין זמן או מאמצים להשיג בד צבוע בצבע מלא.